Home | Hướng dẫn | Giới thiệu | Sign-in
    VD: tiếng Anh, kế toán, sư phạm, tin học, quản lý, cơ khí ở:bách khoa..
 Trang nhất  Học gì - Ở đâu?  Sách - Đĩa CD  Thiết bị - Đồ dùng  Phần mềm  Thứ Ba, 00h:34 02-06-2020  » 
Cao học, MBA Đại học, cao đẳng TCCN, dạy nghề Nghề phổ thông Gia sư, dạy kèm HS

Từ khoá: [ .. ]

Kết quả tìm
  •   Tổng loại:
  •   Loại tổ chức:
  •   Tỉnh / Thành phố:
Giáo dục cho mọi người
talk
N/A N/A N/A
Nguồn: Thi - tuyển sinh
Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Website: http://thi.moet.gov.vn
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Quay lại Chọn vào myList
Mã tuyển sinh: SPH
Tên tiếng Anh: Hanoi National University of Education
Năm thành lập: 1951
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (04)37547823 (máy lẻ 217)
Website: www.hnue.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2020: 2800
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Giáo dục Quốc phòng - An ninh

D140208-Toán, Vật lí, Hóa học
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Vật lí, Ngữ Văn
150
Sư phạm Toán học

D140209-Toán, Vật lí, Hóa học140
Sư phạm Tin học

D140210-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
40
Sư phạm Vật lý

D140211-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Ngữ Văn
90
Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

D140214-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Ngữ Văn
110
Công nghệ thông tin
ngành đào tạo ngoài sư phạm
D480201-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
80
Sư phạm Hoá học

D140212-Toán, Vật lí, Hóa học90
Toán học
ngành đào tạo ngoài sư phạm
D460101-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Anh
40
Sư phạm Sinh học

D140213-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hoá học, Sinh học
80
Sinh học
ngành đào tạo ngoài sư phạm
D420101-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hoá học, Sinh học
40
Việt Nam học
ngành đào tạo ngoài sư phạm
D220113-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ
-Ngữ văn, Toán, Địa lí
80
Công tác xã hội
ngành đào tạo ngoài sư phạm
D760101-Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Sử, Ngoại ngữ
100
Sư phạm Ngữ Văn

D140217-Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Lịch sử
-Ngữ văn, Toán, Địa lí
160
Sư phạm Lịch sử

D140218-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Sử, Ngoại ngữ
90
Sư phạm Địa lý

D140219-Toán, Vật lí, Hóa học
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Địa
110
Giáo dục chính trị

D140205-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ
-Ngữ văn, Toán, Lịch sử
-Ngữ văn, Toán, Địa lí
100
Giáo dục công dân

D140204-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ
-Ngữ văn, Toán, Lịch sử
-Ngữ văn, Toán, Địa lí
70
Văn học
ngành đào tạo ngoài sư phạm
D550330-Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Lịch sử
-Ngữ văn, Toán, Địa lí
50
Sư phạm Tiếng Anh

D140231-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh60
Sư phạm Tiếng Pháp

D140233-Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ
-Ngữ văn, Địa lí, NGOẠI NGỮ
-Ngữ văn, Lịch sử, NGOẠI NGỮ
-Toán, Hoá học, NGOẠI NGỮ
40
Sư phạm Âm nhạc

D140221-Ngữ văn, Năng khiếu nhạc, HÁT40
Tâm lí học giáo dục

D310403-Toán, Hoá học, Sinh học
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
-Toán, Ngữ văn, Sử
40
Giáo dục Thể chất

D140206-Sinh học, NĂNG KHIẾU
-Toán, NĂNG KHIẾU
70
Giáo dục mầm non

D140201-Toán, Ngữ văn, Năng khiếu40
Giáo dục tiểu học

D140202-Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
-Toán, Ngữ văn, Lịch
-Toán, Ngữ văn, Địa lí
40
Giáo dục đặc biệt

D140203-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ
-Ngữ văn, Toán, Năng khiếu
-Ngữ văn, Toán, Sinh học
Chính trị học (sư phạm Triết học)

D310201-Toán, Vật lí, Hóa học
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
-Toán, Ngữ văn, Lịch Sử
50
Quản lí giáo dục

D140114-Toán, Vật lí, Hóa học
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
45
Tâm lí học
ngành đào tạo ngoài sư phạm
D310401-Toán, Hoá học, Sinh học
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
-Toán, Ngữ văn, Sử
40
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)

D140209-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Anh
50
Sư phạm Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh)

D140210-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
25
Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh)

D140211-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Ngữ Văn
25
Sư phạm Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh)

D140212-Toán, Hoá học, Tiếng Anh25
Sư phạm Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh)

D140213-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
25
Sư phạm Mĩ thuật

D140222-Ngữ văn, NĂNG KHIẾU, Vẽ màu40
Giáo dục Mầm non

D140201-Ngữ văn, Anh, Năng khiếu
-Toán, Anh, Năng khiếu
30
Giáo dục tiểu học

D140202-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh30
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:
-Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia tại các cụm do các trường đại học chủ trì.
- Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên.
 
Chú ý: 
- Các ngành SP Toán học, SP Tin học, SP Vật lí, SP Hoá học và SP Sinh học có 2 chương trình đào tạo: chương trình SP Toán học , SP Tin học, SP Vật lí, SP Hoá học, SP Sinh học và chương trình SP Toán học , SP Tin học, SP Vật lí, SP Hoá học, SP Sinh học tương ứng dạy Toán,  Tin, Lý, Hoá, Sinh bằng tiếng Anh (thí sinh  ghi rõ tên ngành là SP Toán học hoặc SP Tin học, SP Vật lí, SP Hoá học, SP Sinh học dạy Toán (tương ứng Tin, Lý, Hoá, Sinh) bằng tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký xét tuyển).
- Chương trình Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh (thí sinh  ghi rõ tên ngành là Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký xét tuyển) đào tạo giáo viên dạy mầm non và tiếng Anh ở trường mầm non.
 
- Chương trình Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh (thí sinh  ghi rõ tên ngành là Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh trong hồ sơ đăng ký xét tuyển) đào tạo giáo viên dạy tiểu học và tiếng Anh ở trường tiểu học.
- Ngành Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp đào tạo giáo viên Công nghệ phổ thông và giáo viên dạy nghề 3 chuyên ngành: SP Kĩ thuật, SP Kĩ thuật điện, SP Kĩ thuật điện tử.
- Ngành Tâm lý học giáo dục: đào tạo giảng viên dạy Tâm lý học và Giáo dục học.
- Ngành Giáo dục Đặc biệt đào tạo giáo viên dạy trẻ khuyết tật và hoà nhập.
- Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Thể chất và ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh phải đạt tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng như sau: đối với nam cao 1,65m, nặng 45kg trở lên; đối với nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.
- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
- Sinh viên học các ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm và cao đẳng phải đóng học phí.
- Ngành SP Âm nhạc: Môn Năng khiếu nhạc (Thẩm âm - Tiết tấu) hệ số 1; môn Hát hệ số 2.
- Ngành SP Mỹ thuật: Môn Năng khiếu: Hình hoạ chì (người hoặc tượng bán thân) hệ số 2; môn Vẽ màu (Trang trí hoặc Bố cục) hệ số 1.
- Ngành Giáo dục thể chất:  Môn Năng  khiếu: Năng khiếu 1: Bật xa hệ số 1; năng khiếu 2: chạy 400m hệ số 1.
- Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh và ngành Giáo dục Đặc biệt: Môn Năng khiếu (Hát, kể chuyện và đọc diễn cảm) hệ số 1
 
- Thời gian thi các môn năng khiếu: Năng khiếu nhạc và Hát (ngành SP Âm nhạc), Năng khiếu và Vẽ màu (ngành SP Mỹ thuật), Năng khiếu (ngành GD Thể chất), Năng khiếu (ngành GDMN và GDĐB) sẽ được  tổ chức tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, địa chỉ: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 15/07/2015 đến 20/07/2015. 
 
Các thí sinh dự thi vào các ngành này phải đến Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội (P203-nhà Hiệu Bộ) để nộp hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu và lệ phí thi năng khiếu từ ngày 20/04/2015 đến hết ngày 09/07/2015 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).
Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu lấy từ website của trường: www.hnue.edu.vn.
 
Ghi chú: Môn Ngoại ngữ dùng để xét tuyển vào các ngành có sử dụng môn Ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là tiếng Anh, tiếng Nga hoặc tiếng Pháp.
 
Điều kiện ký túc xá:
Số chỗ trong KTX: 550
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ đăng tin
Tel: 0120.202.8093
**Chỉ dành hỗ trợ dịch vụ đăng tin và các chức năng web, nếu cần tìm hiểu về các khóa học xin đọc kỹ thông tin liên hệ của khóa đó.
LIÊN KẾT TÀI TRỢ
MỘT SỐ ĐỊA CHỈ UY TÍN
Toàn quốc
Trường dạy Kế Toán cấp tốc người đi làm
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Khóa học làm nhân bánh mì mở quán kinh doanh
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Trường dạy nấu ăn Hà Nội xét tuyển vào học lớp trung cấp
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Đào tạo văn thư lưu trữ tại Hà Nội cấp tốc
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
  Về đầu trang Giới thiệu Website | Điều kiện sử dụng | Hướng dẫn | Đăng ký thành viên | Liên hệ 
Tìm kiếm