Home | Hướng dẫn | Giới thiệu | Sign-in
    VD: tiếng Anh, kế toán, sư phạm, tin học, quản lý, cơ khí ở:bách khoa..
 Trang nhất  Học gì - Ở đâu?  Sách - Đĩa CD  Thiết bị - Đồ dùng  Phần mềm  Thứ Năm, 04h:59 04-06-2020  » 
Cao học, MBA Đại học, cao đẳng TCCN, dạy nghề Nghề phổ thông Gia sư, dạy kèm HS

Từ khoá: [ .. ]

Kết quả tìm
  •   Tổng loại:
  •   Loại tổ chức:
  •   Tỉnh / Thành phố:
Giáo dục cho mọi người
talk
N/A N/A N/A
Nguồn: Thi - tuyển sinh
Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Website: http://thi.moet.gov.vn
Trường Đại học Sài Gòn
Quay lại Chọn vào myList
Mã tuyển sinh: SGD
Tên tiếng Anh: Saigon University
Năm thành lập: 2007
Cơ quanchủ quản: UBND Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Q.5, TP. Hồ Chí Minh; ĐT: (08)38352309 Fax: (08)38305568
Website: www.sgu.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2020: 4000 (ĐH: 3500; CĐ: 500)
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch)
Khối ngoài sư phạm
D202113- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
150
Ngôn ngữ Anh (Thương mại-Du lịch)
Khối ngoài sư phạm
D220201- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán
- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Lịch
250
Quản trị kinh doanh
Khối ngoài sư phạm
D340101- TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
- TOÁN, Ngữ văn, Vật lí
350
Tài chính - Ngân hàng
Khối ngoài sư phạm
D340201- TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
- TOÁN, Ngữ văn, Vật lí
350
Kế toán
Khối ngoài sư phạm
D340301- TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
- TOÁN, Ngữ văn, Vật lí
350
Quản trị văn phòng
Khối ngoài sư phạm
D340406- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Lịch sử
- Toán, Ngữ văn, Địa lí
70
Khoa học môi trường
Khối ngoài sư phạm
D440301- Toán, Hoá học, Vật lí
- Toán, Hoá học, Tiếng Anh
- Toán, Hoá học, Sinh học
70
Toán ứng dụng
Khối ngoài sư phạm
D460112- TOÁN, Vật lí, Hoá học
- TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
60
Công nghệ thông tin
Khối ngoài sư phạm
D480201- TOÁN, Vật lí, Hoá học
- TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
160
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Khối ngoài sư phạm
D510302- Toán, Vật lí, Hoá học
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh
70
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Khối ngoài sư phạm
D510406-Toán, Hoá học, Vật lí
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
70
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Khối ngoài sư phạm
D520207-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
70
Quản lý giáo dục
Khối ngành sư phạm
D140114-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử
-Toán, Ngữ văn, Địa lí
40
Giáo dục Mầm non
Khối ngành sư phạm
D140201- KỂ CHUYỆN, ĐỌC DIỄN CẢM, Hát, nhạc, Ngữ văn
- KỂ CHUYỆN, ĐỌC DIỄN CẢM, Hát, nhạc, Tiếng Anh
- KỂ CHUYỆN, ĐỌC DIỄN CẢM, Hát, nhạc, Lịch sử
200
Giáo dục Tiểu học
Khối ngành sư phạm
D140202-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử
-Toán, Ngữ văn, Sinh học
200
Giáo dục Chính trị
Khối ngành sư phạm
D140205-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử
40
Sư phạm Toán học
Khối ngành sư phạm
D140209-TOÁN, Vật lí, Hoá học
-TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
40
Sư phạm Vật lý
Khối ngành sư phạm
D140211-VẬT LÍ, Toán, Hoá học40
Sư phạm Hóa học
Khối ngành sư phạm
D140212-HOÁ HỌC, Toán, Vật lí40
Sư phạm Sinh học
Khối ngành sư phạm
D140213-SINH HỌC, Toán, Hoá học40
Sư phạm Ngữ văn
Khối ngành sư phạm
D140217- NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí;
- NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh
40
Sư phạm Lịch sử
Khối ngành sư phạm
D140218- LỊCH SỬ, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí
40
Sư phạm Địa lý
Khối ngành sư phạm
D140219- ĐỊA LÍ, Toán, Ngữ văn;
- ĐỊA LÍ, Toán, Tiếng Anh;
- ĐỊA LÍ, Ngữ văn, Lịch sử
40
Sư phạm Âm nhạc
Khối ngành sư phạm
D140221- HÁT, XƯỚNG ÂM, THẨM ÂM, TIẾT TẤU, Ngữ văn
- HÁT, XƯỚNG ÂM, THẨM ÂM, TIẾT TẤU, Tiếng Anh
40
Sư phạm Mỹ thuật
Khối ngành sư phạm
D140222- HÌNH HỌA, TRANG TRÍ,Ngữ văn
- HÌNH HỌA, TRANG TRÍ,Tiếng Anh
40
Sư phạm Tiếng Anh
Khối ngành sư phạm
D140231-TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán;
-TIẾNG ANH, Ngữ văn, Lịch sử
160
Quốc tế học
Khối ngành ngoài sư phạm
D220212- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán
- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Lịch
100
Tâm lí học
Khối ngành ngoài sư phạm
D310401- Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán
- Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
70
Khoa học thư viện
Khối ngành ngoài sư phạm
D320202- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Lịch sử
- Toán, Ngữ văn, Địa lí
70
Luật

D380101- NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh
- NGỮ VĂN, Toán, Lịch sử
100
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
Khối ngành ngoài sư phạm
D510301- Toán, Vật lí, Hoá học
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh
70
Kĩ thuật điện, điện tử

D520201-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
70
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Giáo dục Mầm non
Khối ngành sư phạm
C140201- KỂ CHUYỆN, ĐỌC DIỄN CẢM, Hát, nhạc, Ngữ văn
- KỂ CHUYỆN, ĐỌC DIỄN CẢM, Hát, nhạc, Tiếng Anh
- KỂ CHUYỆN, ĐỌC DIỄN CẢM, Hát, nhạc, Lịch sử
75
Giáo dục Tiểu học
Khối ngành sư phạm
C140202-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử
-Toán, Ngữ văn, Sinh học
75
Giáo dục Công dân
Khối ngành sư phạm
C140204-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử
25
Sư phạm Toán học
Khối ngành sư phạm
C140209-TOÁN, Vật lí, Hoá học
-TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
25
Sư phạm Vật lí
Khối ngành sư phạm
C140211-VẬT LÍ, Toán, Hoá học25
Sư phạm Hóa học
Khối ngành sư phạm
C140212-HOÁ HỌC, Toán, Vật lí25
Sư phạm Sinh học
Khối ngành sư phạm
C140213-SINH HỌC, Toán, Hoá học25
Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp
Khối ngành sư phạm
C140214- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Vật lí
- Toán, Ngữ văn, Hoá học
- Toán, Ngữ văn, Sinh học
25
Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp
Khối ngành sư phạm
C140215- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Vật lí
- Toán, Ngữ văn, Hoá học
- Toán, Ngữ văn, Sinh học
25
Sư phạm Kinh tế gia đình
Khối ngành sư phạm
C140216- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Vật lí
- Toán, Ngữ văn, Hoá học
- Toán, Ngữ văn, Sinh học
20
Sư phạm Kinh tế gia đình
Khối ngành sư phạm
C140216- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Vật lí
- Toán, Ngữ văn, Hoá học
- Toán, Ngữ văn, Sinh học
20
Sư phạm Kinh tế gia đình
Khối ngành sư phạm
C140216- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, Vật lí
- Toán, Ngữ văn, Hoá học
- Toán, Ngữ văn, Sinh học
20
Sư phạm Ngữ văn
Khối ngành sư phạm
C140217-NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí;
-NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh
25
Sư phạm Lịch sử
Khối ngành sư phạm
C140218-LỊCH SỬ, Ngữ văn, Tiếng Anh25
Sư phạm Địa lí
Khối ngành sư phạm
C140219-ĐỊA LÍ, Toán, Ngữ văn;
-ĐỊA LÍ, Toán, Tiếng Anh
25
Sư phạm Âm nhạc
Khối ngành sư phạm
C140221-HÁT, XƯỚNG ÂM, THẨM ÂM, TIẾT TẤU, Ngữ văn;
-HÁT, XƯỚNG ÂM, THẨM ÂM, TIẾT TẤU, Tiếng Anh.
25
Sư phạm Mỹ thuật
Khối ngành sư phạm
C140222-HÌNH HỌA, TRANG TRÍ, Ngữ văn
-HÌNH HỌA, TRANG TRÍ, Tiếng Anh
25
Sư phạm Tiếng Anh
Khối ngành sư phạm
C140231- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán
- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Lịch sử
25
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Điều kiện thi:
+ Các ngành đào tạo sư phạm không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
Thông tin khác:
- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh:
+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia.
+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia.
- Các thông tin khác:
+ Điểm trúng tuyển theo ngành học.
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ đăng tin
Tel: 0120.202.8093
**Chỉ dành hỗ trợ dịch vụ đăng tin và các chức năng web, nếu cần tìm hiểu về các khóa học xin đọc kỹ thông tin liên hệ của khóa đó.
LIÊN KẾT TÀI TRỢ
MỘT SỐ ĐỊA CHỈ UY TÍN
Toàn quốc
Học nghề nấu ăn ở Hà Nội
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Trường dạy Kế Toán cấp tốc người đi làm
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Khóa học làm nhân bánh mì mở quán kinh doanh
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Trường dạy nấu ăn Hà Nội xét tuyển vào học lớp trung cấp
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
  Về đầu trang Giới thiệu Website | Điều kiện sử dụng | Hướng dẫn | Đăng ký thành viên | Liên hệ 
Tìm kiếm