Home | Hướng dẫn | Giới thiệu | Sign-in
    VD: tiếng Anh, kế toán, sư phạm, tin học, quản lý, cơ khí ở:bách khoa..
 Trang nhất  Học gì - Ở đâu?  Sách - Đĩa CD  Thiết bị - Đồ dùng  Phần mềm  Chủ Nhật, 04h:36 07-06-2020  » 
Cao học, MBA Đại học, cao đẳng TCCN, dạy nghề Nghề phổ thông Gia sư, dạy kèm HS

Từ khoá: [ .. ]

Kết quả tìm
  •   Tổng loại:
  •   Loại tổ chức:
  •   Tỉnh / Thành phố:
Giáo dục cho mọi người
talk
N/A N/A N/A
Nguồn: Thi - tuyển sinh
Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Website: http://thi.moet.gov.vn
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Quay lại Chọn vào myList
Mã tuyển sinh: KHA
Tên tiếng Anh: National Economics University
Năm thành lập:
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 207 đường Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: (04) 62776688; (04)36280280 (Máy nội bộ 5106, 5101, 6901)
Website: www.neu.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2020: 4800
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Kinh tế
 
D310101-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
- Toán, Hóa học, Sinh học
1000
Quản trị kinh doanh
 
D340101-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
340
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Quản trị khách sạn

D340107-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
70
Marketing

D340115-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
200
Bất động sản
Gồm 2 chuyên ngành: Kinh doanh bất động sản;  Kinh tế bất động sản và địa chính
D340116-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
130
Tài chính - Ngân hàng
   
D340201-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
520
Kế toán

D340301-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
400
Quản trị nhân lực

D340404-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Hệ thống thông tin quản lí

D340405-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Luật
   
D380101-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin)

D480101-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
100
Thống kê kinh tế
 
D110105-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Toán ứng dụng trong kinh tế
 
D110106-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Kinh tế tài nguyên

D110107-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
70
Quản trị kinh doanh học bằng Tiếng Anh (E-BBA)

D110109-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Kinh tế quốc tế

D310106-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Kinh doanh quốc tế

D340120-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
140
Kinh doanh thương mại

D340121-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
170
Bảo hiểm

D340202-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
140
Kinh tế nông nghiệp

D620115-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
90
Ngôn ngữ Anh

D220201-Toán,Tiếng Anh, Ngữ văn.
-(Môn Tiếng Anh hệ số 2)
120
Các lớp theo chương trình định hướng nghề nghiệp (POHE)
Gồm 4 chuyên ngành:
  • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành POHE
  • Quản trị khách sạn POHE 
  • Marketing  POHE 
  • Thống kê kinh tế xã hộ  POHE 
  • Toán tài chính POHE
  • Quản trị kinh doanh thương mại POHE
  • Luật kinh doanh POHE 
Chỉ tiêu mỗi chuyên ngành là 50 chỉ tiêu.
D110110-Toán, TIẾNG ANH, Ngữ văn;
-Toán, TIẾNG ANH, Vật lí
-(Môn Tiếng Anh hệ số 2)
350
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

1- Vùng tuyển
- Tuyển sinh trong cả nước.
- Chỉ tiêu trên bao gồm cả chỉ tiêu từ
các  trường  Dự  bị  đại  học  dân  tộc
chuyển về.
2- Phương thức tuyển sinh
- Trường  sử  dụng  kết  quả  kỳ  thi
THPT  Quốc  gia  tại  các  cụm  thi  do
các  trường  đại  học  chủ  trì để  xét
tuyển.
- Thí  sinh  đăng  ký  môn  xét  tuyển
theo 1  trong các  tổ hợp ở cột  (4) để
Trường xét tuyển.
- Trường  tuyển  thẳng  các  đối  tượng
theo quy  chế  tuyển  sinh  của  Bộ  và
tuyển thẳng đối với thí sinh có 3 môn
thi THPT Quốc gia, trong đó có môn
Toán  và  2 môn  bất  kỳ,  đạt  27  (Hai
mươi  bảy)  điểm  trở  lên,  không  tính
điểm ưu tiên.
3- Phương thức xét tuyển
- Trường xét  tuyển  theo  từng ngành. Điểm  trúng  tuyển  vào  từng  ngành
cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng
đầu vào của Bộ ít nhất 2 (hai) điểm.
- Trong xét  tuyển đợt 1,   Trường xét
ngành  nguyện  vọng  1  (NV1)  trước.
Tại mức  điểm  trúng  tuyển  vào  từng
ngành,  nếu  còn  chỉ  tiêu, Trường  xét
tiếp  ngành NV2  cho  những  thí  sinh
có  đăng  ký  ngành NV2. Trường  xét
tương  tự  như  vậy  đối  với  ngành
NV3, ngành NV4.
- Kết  thúc  xét  tuyển  đợt  1,  tại mức
điểm  trúng  tuyển  vào  từng  ngành,
nếu  còn  chỉ  tiêu,  Trường  xét  tuyển
tiếp  đợt  bổ  sung  theo  quy  định  của
Bộ.
- Đối với  thí  sinh đăng ký xét  tuyển
liên thông từ cao đẳng chính quy lên
đại học, thời gian tốt nghiệp chưa đủ
36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét
tuyển,  Trường  cũng  xét  như  trên.
Điểm trúng tuyển vào  từng ngành có
thể  thấp  hơn,  nhưng  không  quá  03
(ba) điểm so với đối  tượng, khu vực
tuyển sinh tương ứng không đăng ký xét  tuyển  liên  thông,  đồng  thời  đảm
bảo  ngưỡng  chất  lượng  đầu  vào  do
Bộ quy định.
- Chỉ  tiêu  xét  liên  thông  không  tính
trong 4800 chỉ tiêu trên.
4- Học bổng
Trường cấp học bổng  toàn phần cho
sinh viên hệ chính quy đạt danh hiệu
Thủ khoa, Á khoa.
5- Học phí
Trường  thông báo chi  tiết  trên Cổng
thông  tin điện  tử của Trường và các
trang web của các chương trình.

6- Xếp chuyên ngànhSau khi hoàn  thành  thủ  tục nhập học, căn cứ kết quả  tuyển sinh đại học, chỉ  tiêu  từng chuyên ngành và
nguyện vọng đăng kí của sinh viên, Trường sẽ tổ chức xếp sinh viên vào chuyên ngành như sau:
- Xếp vào chuyên ngành thuộc ngành hoặc chương trình mà sinh viên đã trúng tuyển.
- Sinh viên trúng tuyển vào các ngành sau không phải xếp chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản trị khách sạn, Quản trị nhân lực,
Khoa học máy tính, Kinh tế tài nguyên, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế và lớp E-BBA.
7- Xếp lớp học ngoại ngữ
- Sau khi nhập học, Trường tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên trúng tuyển theo các tổ hợp khối A cũ, khối B
cũ và xếp lớp cho những sinh viên đạt trình độ tương đương cấp độ A2 (theo khung tham chiếu châu Âu) trở lên.
- Những sinh viên chưa đạt trình độ tương đương cấp độ A2 phải tự học để đạt trình độ tương đương cấp độ A2, sau đó Trường
sẽ xếp lớp Tiếng Anh cho những sinh viên này.

- Sinh viên trúng tuyển theo tổ hợp khối A1 cũ, khối D1 cũ và sinh viên đăng kí học các ngoại ngữ khác không phải kiểm tra
trình độ ngoại ngữ đầu vào.
Để được công nhận tốt nghiệp đại học, sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường: Tiếng Anh đạt trình độ tương
đương cấp độ B1, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc đạt trình độ tương đương cấp độ A2 (theo khung tham chiếu châu Âu).
Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, tầng 1, nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số 207, đường Giải phóng, quận Hai
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Thí sinh muốn biết thêm thông tin của Trường về các ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo và thông tin khác để lựa chọn
đăng ký ngành tuyển sinh, xem trên Cổng thông tin điện tử của Trường: http://www.neu.edu.vn, mục "Thông báo tuyển sinh"
hoặc Trang tư vấn tuyển sinh: facebook.com/tvtsneu.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ đăng tin
Tel: 0120.202.8093
**Chỉ dành hỗ trợ dịch vụ đăng tin và các chức năng web, nếu cần tìm hiểu về các khóa học xin đọc kỹ thông tin liên hệ của khóa đó.
LIÊN KẾT TÀI TRỢ
MỘT SỐ ĐỊA CHỈ UY TÍN
Toàn quốc
Lớp học Trung cấp kế toán cho người đi làm
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Học nghề nấu ăn ở Hà Nội
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Trường dạy Kế Toán cấp tốc người đi làm
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Khóa học làm nhân bánh mì mở quán kinh doanh
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
  Về đầu trang Giới thiệu Website | Điều kiện sử dụng | Hướng dẫn | Đăng ký thành viên | Liên hệ 
Tìm kiếm