Home | Hướng dẫn | Giới thiệu | Sign-in
    VD: tiếng Anh, kế toán, sư phạm, tin học, quản lý, cơ khí ở:bách khoa..
 Trang nhất  Học gì - Ở đâu?  Sách - Đĩa CD  Thiết bị - Đồ dùng  Phần mềm  Chủ Nhật, 02h:56 07-06-2020  » 
Cao học, MBA Đại học, cao đẳng TCCN, dạy nghề Nghề phổ thông Gia sư, dạy kèm HS

Từ khoá: [ .. ]

Kết quả tìm
  •   Tổng loại:
  •   Loại tổ chức:
  •   Tỉnh / Thành phố:
Giáo dục cho mọi người
talk
N/A N/A N/A
Nguồn: Thi - tuyển sinh
Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Website: http://thi.moet.gov.vn
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Quay lại Chọn vào myList
Mã tuyển sinh: DTT
Tên tiếng Anh: Ton Duc Thang University
Năm thành lập: 1997
Cơ quanchủ quản: Tổng LĐLĐ VN
Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: (08)37755052 - 37755051
Website: www.tdt.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2020: 4560 (ĐH: 4400, CĐ: 160)
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Khoa học máy tính

D480101-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
200
Toán ứng dụng

D460112-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
80
Thống kê

D460201-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
80
Kỹ thuật điện, điện tử

D520201-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
160
Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
120
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
120
Bảo hộ lao động

D850201-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Ngữ văn, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
160
Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
150
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
80
Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Ngữ văn, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
120
Quy hoạch vùng và đô thị

D580105-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Vật lí, Vẽ mĩ thuật
-Toán, Ngữ văn, Vẽ mĩ thuật
100
Kiến trúc

D580102-Toán, Vật lí, Vẽ mĩ thuật
-Toán, Ngữ văn, Vẽ mĩ thuật
160
Kỹ thuật hóa học

D520301-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Ngữ văn, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
160
Khoa học môi trường

D440301-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Ngữ văn, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
120
Công nghệ sinh học

D420201-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Ngữ văn, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
150
Tài chính - Ngân hàng

D340201-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
180
Kế toán

D340301-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
180
Quản trị kinh doanh

D340101-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
320
Quan hệ lao động

D340408-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
120
Xã hội học

D310301-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
80
Công tác xã hội

D760101-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
80
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và dịch vụ lữ hành)

D220113-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
150
Ngôn ngữ Anh

D220201-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí
160
Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc
-Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí
-Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc, Vật lí
210
Thiết kế công nghiệp

D210402-Ngữ văn, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật;
-Toán, Ngữ văn, Vẽ trang trí màu;
-Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật
120
Thiết kế đồ họa

D210403-Ngữ văn, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật;
-Toán, Ngữ văn, Vẽ trang trí màu;
-Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật
120
Thiết kế thời trang

D210404-Ngữ văn, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật;
-Toán, Ngữ văn, Vẽ trang trí màu;
-Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật
120
Thiết kế nội thất

D210405-Ngữ văn, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật;
-Toán, Ngữ văn, Vẽ trang trí màu;
-Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mĩ thuật
160
Quản lý thể dục thể thao

D220343-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Năng khiếu
-Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu
70
Kinh doanh quốc tế

D340120-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
150
Luật

D380101-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
220
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Tiếng Anh

C220201-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí
40
Quản trị kinh doanh

C340101-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí;
-Toán, Ngữ văn, Vật lí;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
40
Tài chính - Ngân hàng

C340201-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí;
-Toán, Ngữ văn, Vật lí;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
40
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

C510102-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Tiếng Anh, Vật lí;
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
40
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:
- Phương thức tuyển sinh:
+ Dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia.
-Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Điểm các môn thi nhân hệ số 1.
- Điều kiện cần để xét trúng tuyển các ngành: Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp là điểm môn thi năng khiếu từ 5 trở lên (theo thang điểm 10).
- Đối với thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ngày thi cụ thể sẽ được thông báo trên website: www.tdt.edu.vn
- Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Trung Quốc phải ghi rõ tên chuyên ngành trong hồ sơ. Ngành Quản trị kinh doanh có 2 chuyên ngành: Quản trị Marketing, Quản trị nhà hàng- khách sạn.
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có 2 chuyên ngành: Trung - Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc.
- Sinh viên học tại Cơ sở Tân Phong -
 Khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Ký túc xá 11 tầng trong khuôn viên trường Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
- Điện thoại: (08) 37755 052 - 37755 051
- Hotline: 093 880 8810
- Website: http://tuyensinh.tdt.edu.vn
Chương trình liên kết đào tạo nước ngoài với các Trường:
- ĐH Khoa học và Công nghệ Lunghwa, Đài Loan (Các ngành: Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính, Kĩ thuật Điện, Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh quốc tế, Tài chính, Tiếng Anh)
- Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion, Hà Lan (Các ngành: Tài chính và Kiểm soát, Kĩ thuật Điện - Điện tử)
- Đại học Kĩ thuật Ostrava, CH Séc (Các ngành: Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin, Điện tử ứng dụng và Thương mại)
- Hotline: 0935 035 270
Điều kiện ký túc xá:
Sinh viên học tại Cơ sở Tân Phong - Khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Ký túc xá 11 tầng trong khuôn viên trường
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ đăng tin
Tel: 0120.202.8093
**Chỉ dành hỗ trợ dịch vụ đăng tin và các chức năng web, nếu cần tìm hiểu về các khóa học xin đọc kỹ thông tin liên hệ của khóa đó.
LIÊN KẾT TÀI TRỢ
MỘT SỐ ĐỊA CHỈ UY TÍN
Toàn quốc
Lớp học Trung cấp kế toán cho người đi làm
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Học nghề nấu ăn ở Hà Nội
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Trường dạy Kế Toán cấp tốc người đi làm
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Khóa học làm nhân bánh mì mở quán kinh doanh
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
  Về đầu trang Giới thiệu Website | Điều kiện sử dụng | Hướng dẫn | Đăng ký thành viên | Liên hệ 
Tìm kiếm