Home | Hướng dẫn | Giới thiệu | Sign-in
    VD: tiếng Anh, kế toán, sư phạm, tin học, quản lý, cơ khí ở:bách khoa..
 Trang nhất  Học gì - Ở đâu?  Sách - Đĩa CD  Thiết bị - Đồ dùng  Phần mềm  Thứ Năm, 05h:43 04-06-2020  » 
Cao học, MBA Đại học, cao đẳng TCCN, dạy nghề Nghề phổ thông Gia sư, dạy kèm HS

Từ khoá: [ .. ]

Kết quả tìm
  •   Tổng loại:
  •   Loại tổ chức:
  •   Tỉnh / Thành phố:
Giáo dục cho mọi người
talk
N/A N/A N/A
Nguồn: Thi - tuyển sinh
Địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Website: http://thi.moet.gov.vn
Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Quay lại Chọn vào myList
Mã tuyển sinh: CTQ
Tên tiếng Anh: University of Finance and Accountancy (UFA)
Năm thành lập: 1976
Cơ quanchủ quản: Bộ Tài Chính
Địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Website: www.tckt.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2020: 1400 (ĐH: 500, CĐ: 900)
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Tài chính-Ngân hàng
Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính-Ngân hàng có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các ngân hàng và tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp bảo hiểm, các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước với các vị trí: chuyên viên tài chính, chuyên gia tư vấn, nhân viên ngân hàng…; làm cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu. Ngành Tài chính-Ngân hàng có ba chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Tài chính công.
D340201-Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do Trường Đại học chủ trì; theo tổ các môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Ngữ văn,150
Kế toán
 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kế toán có thể làm việc được ở hầu hết các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. Một số vị trí hấp dẫn mà sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm là kế toán viên, kiểm soát viên, nhân viên thuế, chuyên viên tư vấn tài chính kế toán, nhân viên quản lý dự án; làm cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu. Ngành Kế toán có hai chuyên ngành là Kế toán doanh nghiệp, Kế toán Nhà nước
D340301-Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do Trường Đại học chủ trì; theo tổ các môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Ngữ văn,800
Quản trị kinh doanh
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể đảm nhận các công việc của nhân viên kinh doanh hoặc quản trị viên thuộc các lĩnh vực quản trị và điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức xã hội; làm giảng viên, nghiên cứu viên ở các cơ sở đạo tạo, nghiên cứu hoặc tự tạo lập doanh nghiệp, tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân. Ngành Quản trị kinh doanh có 02 chuyên ngành là Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Marketing.
D340101-Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do Trường Đại học chủ trì; theo tổ các môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Ngữ văn,200
Kinh doanh quốc tế
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế có khả năng làm việc tại các phòng kinh doanh, phòng nghiệp vụ xuất nhập khẩu của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại, tài chính, đầu tư, văn phòng các cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh, đại diện cho các công ty nước ngoài, các ngân hàng; tư vấn kinh doanh quốc tế;…làm giảng viên, nghiên cứu viên ở các cơ sở đạo tạo, nghiên cứu hoặc tự tạo lập doanh nghiệp, tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân
D340120-Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01), Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)150
Kiểm toán
Sau khi tốt nghiệp, SV ngành Kiểm toán có thể làm việc tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước, các công ty kiểm toán, tư vấn tài chính, các bộ phận làm chức năng kiểm soát nội bộ ngành và nội bộ địa phương, các đơn vị có chức năng kiểm tra tài chính, các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp, văn phòng tư vấn kế toán - kiểm toán, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội…; làm giảng viên, nghiên cứu viên ở các cơ sở đạo tạo, nghiên cứu hoặc hành nghề độc lập như một chuyên gia về kiểm toán
D340302-Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01200
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngànhMôn thi/x.tuyểnChỉ tiêu
Quản trị kinh doanh
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể đảm nhận các công việc của nhân viên kinh doanh hoặc quản trị viên thuộc các lĩnh vực quản trị và điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức xã hội; làm giảng viên, nghiên cứu viên ở các cơ sở đạo tạo, nghiên cứu hoặc tự tạo lập doanh nghiệp, tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân. Ngành Quản trị kinh doanh có 02 chuyên ngành là Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp.
C340101-Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do Trường Đại học chủ trì; theo tổ các môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Ngữ văn,50
Tài chính - Ngân hàng
   Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính-Ngân hàng có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các ngân hàng và tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp bảo hiểm, các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước với các vị trí: chuyên viên tài chính, chuyên gia tư vấn, nhân viên ngân hàng… Ngành Tài chính-Ngân hàng có ba chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Tài chính công.
C340201-Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do Trường Đại học chủ trì; theo tổ các môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Ngữ văn,50
Kế toán
 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kế toán có thể làm việc được ở hầu hết các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. Một số vị trí hấp dẫn mà sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm là kế toán viên, kiểm soát viên, nhân viên thuế, chuyên viên tư vấn tài chính kế toán, nhân viên quản lý dự án; Ngành Kế toán có 3 chuyên ngành là Kế toán doanh nghiệp, Kế toán Nhà nước, Kế toán tổng hợp.
C340301-Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do Trường Đại học chủ trì; theo tổ các môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Ngữ văn,70
Hệ thống thông tin quản lý
   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Hệ thống thông tin quảnl ý có thể làm việc với vị trí là chuyên viên bộ phận tin học ở phòng kế toán, phòng tài chính, phòng kinh doanh,… của các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức tín dụng, ngân hàng; cử nhân thiết kế, vận hành, quản trị và bảo mật các hệ thống phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng trong các cơ quan, tổ chức kinh tế - xã hội; làm nhân viên kế toán, phụ trách một hoặc một số phần hành công việc kế toán ở các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp. Ngành Hệ thống thông tin quản lý có hai chuyên ngành là Kế toán-Tin học và Thương mại điện tử
C340405-Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do Trường Đại học chủ trì; theo tổ các môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Ngữ văn,30
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Điều kiện thi:
- Bậc đại học: Thi khối A, A1
- Bậc Cao đẳng: Xét tuyển khối A, A1, D1
Thông tin khác:
Bậc đại học:
+ Thi tuyển khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.
+ Điểm xét trúng tuyển cho toàn trường: Xét trúng tuyển theo ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng đăng ký dự thi của thí sinh cho đến hết chỉ tiêu. Số trúng tuyển còn lại sẽ được nhà trường bố trí ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng mới của thí sinh khi đến nhập học.

+Học phí: 485.000đ/tháng (156.000đ/tín chỉ)

- Bậc cao đẳng:
+ Không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, D1  theo đề thi chung của Bộ GD & ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

+Học phí: 388.000đ/tháng (125.000đ/tín chỉ)

Quỹ Học bổng: Năm học 2012-2013 nhà trường đã dành 1,5 tỷ đồng để chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.

Điều kiện ký túc xá:
Trên 1600 chỗ ở tại ký túc xá
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ đăng tin
Tel: 0120.202.8093
**Chỉ dành hỗ trợ dịch vụ đăng tin và các chức năng web, nếu cần tìm hiểu về các khóa học xin đọc kỹ thông tin liên hệ của khóa đó.
LIÊN KẾT TÀI TRỢ
MỘT SỐ ĐỊA CHỈ UY TÍN
Toàn quốc
Học nghề nấu ăn ở Hà Nội
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Trường dạy Kế Toán cấp tốc người đi làm
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Khóa học làm nhân bánh mì mở quán kinh doanh
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Trường dạy nấu ăn Hà Nội xét tuyển vào học lớp trung cấp
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
  Về đầu trang Giới thiệu Website | Điều kiện sử dụng | Hướng dẫn | Đăng ký thành viên | Liên hệ 
Tìm kiếm