Home | Hướng dẫn | Giới thiệu | Sign-in
    VD: tiếng Anh, kế toán, sư phạm, tin học, quản lý, cơ khí ở:bách khoa..
 Trang nhất  Học gì - Ở đâu?  Sách - Đĩa CD  Thiết bị - Đồ dùng  Phần mềm  Thứ Năm, 08h:45 23-01-2020  » 
Cao học, MBA Đại học, cao đẳng TCCN, dạy nghề Nghề phổ thông Gia sư, dạy kèm HS

Từ khoá: [ .. ]

Kết quả tìm
  •   Tổng loại:
  •   Loại tổ chức:
  •   Tỉnh / Thành phố:
Tìm kiếm Học gì - Ở đâu ? | Educare360
  Công nghệ - Kỹ.. Khoa học tự nhiên.. Khoa học Xã hội &..
Trang 1234 Danh sách gồm: 4 trang, 87 mục (0.001 giây)
Chọn vào myList
 Lượt xem: 779
 Trao đổi: N/A
Tổ chức thi chứng chỉ tiếng anh, tin học của Trung tâm
Đc: công ty Cổ phần giáo dục Thăng Long - 0983.239.875 - Chị Yến
Đăng ngày: 28-01-2015  Nguồn: thanhngoc  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 3,148
 Trao đổi: N/A
Lớp Trung cấp trong Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng Quy Nhơn
Đc: Lớp Trung cấp trong Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng Quy Nhơn -
611B Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 4,332
 Trao đổi: N/A
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định
Đc: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định -
Số 31, Trần Thị Kỷ, thị trấn Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Tel: (056) 3 836.845 Website: http://www.trungcapktktbinhdinh.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 5,824
 Trao đổi: N/A
Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bình Định
Đc: Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bình Định -
số 66, Hàn Mạc Tử, TP Qui Nhơn, Bình Định. Tel: (056) 3 847.301 Website: http://www.truongtrunghoc-vhnt-binhdinh.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 6,167
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bình Định
Đc: Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bình Định -
số 684 Hùng Vương, p. Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tel: (056) 3 648.004 Website: http://www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 11,211
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định
Đc: Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định -
Khu vực 5, phường Nhơn Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,676
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn
Đc: Hệ Trung cấp trong Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn -
Số 611B, Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - (056) 3 547.491 Website: http://impe-qn.org.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 6,824
 Trao đổi: N/A
Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
Đc: Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Bình Định -
130 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Tel: (056) 3829671 Website: http://www.caodangytebinhdinh.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,727
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quang Trung
Đc: Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quang Trung -
Khu vực 5, phường Nhơn Phú, Đường Đào Tấn Tel: (056) 3 823.389; 22210687 Website: http://www.quangtrung.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,568
 Trao đổi: N/A
Sư phạm Toán học (Sư phạm Toán - Tin)
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,407
 Trao đổi: N/A
Giáo dục Mầm non
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 3,074
 Trao đổi: N/A
Giáo dục Thể chất
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,182
 Trao đổi: N/A
Giáo dục Tiểu học
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,609
 Trao đổi: N/A
Tin học ứng dụng
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,433
 Trao đổi: N/A
Tiếng Anh
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,834
 Trao đổi: N/A
Quản trị kinh doanh
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,387
 Trao đổi: N/A
Việt Nam học
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,543
 Trao đổi: N/A
Kế toán
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,832
 Trao đổi: N/A
Giáo dục Mầm non
Đc: Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước -
Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. ĐT: (0651) 3.881.236 Tel: (0651) 3.881.236 Website: www.cdspbinhphuoc.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,519
 Trao đổi: N/A
Giáo dục Tiểu học
Đc: Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước -
Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. ĐT: (0651) 3.881.236 Tel: (0651) 3.881.236 Website: www.cdspbinhphuoc.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,686
 Trao đổi: N/A
Sư phạm Toán học
Đc: Trường Đại học Quy Nhơn -
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: (056)3846156, (056)3846803. Tel: 0563846156 Website: www.qnu.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,792
 Trao đổi: N/A
Sư phạm Vật lý
Đc: Trường Đại học Quy Nhơn -
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: (056)3846156, (056)3846803. Tel: 0563846156 Website: www.qnu.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,120
 Trao đổi: N/A
Sư phạm Sinh học
Đc: Trường Đại học Quy Nhơn -
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: (056)3846156, (056)3846803. Tel: 0563846156 Website: www.qnu.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,918
 Trao đổi: N/A
Toán học
Đc: Trường Đại học Quy Nhơn -
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: (056)3846156, (056)3846803. Tel: 0563846156 Website: www.qnu.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
1234
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ đăng tin
Tel: 0120.202.8093
**Chỉ dành hỗ trợ dịch vụ đăng tin và các chức năng web, nếu cần tìm hiểu về các khóa học xin đọc kỹ thông tin liên hệ của khóa đó.
LIÊN KẾT TÀI TRỢ
MỘT SỐ ĐỊA CHỈ UY TÍN
Toàn quốc
Khóa học văn thư lưu trữ cấp tốc tại Hà Nội
Đc: Cô Hồng  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Học cấp tốc bằng Trung cấp Công nghệ thông tin tại HN
Đc: Cô Hồng  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Học trung cấp kế toán buổi tối chỉ 8 tháng
Đc: Cô Hồng  0989434130 Tel: 0948079040
Hà Nội
Địa chỉ học trung cấp nghề Nấu ăn tại Hà Nội
Đc: Cô Hồng  0989434130 Tel: 0948079040
  Về đầu trang Giới thiệu Website | Điều kiện sử dụng | Hướng dẫn | Đăng ký thành viên | Liên hệ