Home | Hướng dẫn | Giới thiệu | Sign-in
    VD: tiếng Anh, kế toán, sư phạm, tin học, quản lý, cơ khí ở:bách khoa..
 Trang nhất  Học gì - Ở đâu?  Sách - Đĩa CD  Thiết bị - Đồ dùng  Phần mềm  Thứ Năm, 22h:20 17-10-2019  » 
Cao học, MBA Đại học, cao đẳng TCCN, dạy nghề Nghề phổ thông Gia sư, dạy kèm HS

Từ khoá: [ .. ]

Kết quả tìm
  •   Tổng loại:
  •   Loại tổ chức:
  •   Tỉnh / Thành phố:
Tìm kiếm Học gì - Ở đâu ? | Educare360
  Công nghệ - Kỹ.. Khoa học tự nhiên.. Khoa học Xã hội &..
Trang 1234 Danh sách gồm: 4 trang, 87 mục (0.001 giây)
Chọn vào myList
 Lượt xem: 730
 Trao đổi: N/A
Tổ chức thi chứng chỉ tiếng anh, tin học của Trung tâm
Đc: công ty Cổ phần giáo dục Thăng Long - 0983.239.875 - Chị Yến
Đăng ngày: 28-01-2015  Nguồn: thanhngoc  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 3,118
 Trao đổi: N/A
Lớp Trung cấp trong Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng Quy Nhơn
Đc: Lớp Trung cấp trong Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng Quy Nhơn -
611B Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 4,297
 Trao đổi: N/A
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định
Đc: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định -
Số 31, Trần Thị Kỷ, thị trấn Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Tel: (056) 3 836.845 Website: http://www.trungcapktktbinhdinh.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 5,773
 Trao đổi: N/A
Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bình Định
Đc: Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bình Định -
số 66, Hàn Mạc Tử, TP Qui Nhơn, Bình Định. Tel: (056) 3 847.301 Website: http://www.truongtrunghoc-vhnt-binhdinh.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 6,117
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bình Định
Đc: Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bình Định -
số 684 Hùng Vương, p. Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tel: (056) 3 648.004 Website: http://www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 11,169
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định
Đc: Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định -
Khu vực 5, phường Nhơn Phú, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,643
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn
Đc: Hệ Trung cấp trong Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn -
Số 611B, Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - (056) 3 547.491 Website: http://impe-qn.org.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 6,790
 Trao đổi: N/A
Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
Đc: Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Bình Định -
130 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Tel: (056) 3829671 Website: http://www.caodangytebinhdinh.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,699
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quang Trung
Đc: Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quang Trung -
Khu vực 5, phường Nhơn Phú, Đường Đào Tấn Tel: (056) 3 823.389; 22210687 Website: http://www.quangtrung.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,549
 Trao đổi: N/A
Sư phạm Toán học (Sư phạm Toán - Tin)
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,384
 Trao đổi: N/A
Giáo dục Mầm non
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 3,050
 Trao đổi: N/A
Giáo dục Thể chất
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,156
 Trao đổi: N/A
Giáo dục Tiểu học
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,584
 Trao đổi: N/A
Tin học ứng dụng
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,411
 Trao đổi: N/A
Tiếng Anh
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,817
 Trao đổi: N/A
Quản trị kinh doanh
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,360
 Trao đổi: N/A
Việt Nam học
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,524
 Trao đổi: N/A
Kế toán
Đc: Trường Cao đẳng Bình Định -
Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004 Website: www.cdbd.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,817
 Trao đổi: N/A
Giáo dục Mầm non
Đc: Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước -
Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. ĐT: (0651) 3.881.236 Tel: (0651) 3.881.236 Website: www.cdspbinhphuoc.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,503
 Trao đổi: N/A
Giáo dục Tiểu học
Đc: Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước -
Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. ĐT: (0651) 3.881.236 Tel: (0651) 3.881.236 Website: www.cdspbinhphuoc.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,660
 Trao đổi: N/A
Sư phạm Toán học
Đc: Trường Đại học Quy Nhơn -
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: (056)3846156, (056)3846803. Tel: 0563846156 Website: www.qnu.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,764
 Trao đổi: N/A
Sư phạm Vật lý
Đc: Trường Đại học Quy Nhơn -
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: (056)3846156, (056)3846803. Tel: 0563846156 Website: www.qnu.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,095
 Trao đổi: N/A
Sư phạm Sinh học
Đc: Trường Đại học Quy Nhơn -
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: (056)3846156, (056)3846803. Tel: 0563846156 Website: www.qnu.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,892
 Trao đổi: N/A
Toán học
Đc: Trường Đại học Quy Nhơn -
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: (056)3846156, (056)3846803. Tel: 0563846156 Website: www.qnu.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Bình Định
1234
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ đăng tin
Tel: 0120.202.8093
**Chỉ dành hỗ trợ dịch vụ đăng tin và các chức năng web, nếu cần tìm hiểu về các khóa học xin đọc kỹ thông tin liên hệ của khóa đó.
LIÊN KẾT TÀI TRỢ
MỘT SỐ ĐỊA CHỈ UY TÍN
Toàn quốc
Trường học trung cấp thư viện thiết bị cấp tốc tại Hà Nội
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Hà Nội
Học trung cấp NẤU ĂN ở đâu tại Hà Nội – Giới thiệu việc làm
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Nhận hồ sơ vào học tại Trường trung cấp kế toán Hà Nội
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Học nấu phở gia truyền kinh doanh siêu lợi nhuận
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
  Về đầu trang Giới thiệu Website | Điều kiện sử dụng | Hướng dẫn | Đăng ký thành viên | Liên hệ