Home | Hướng dẫn | Giới thiệu | Sign-in
    VD: tiếng Anh, kế toán, sư phạm, tin học, quản lý, cơ khí ở:bách khoa..
 Trang nhất  Học gì - Ở đâu?  Sách - Đĩa CD  Thiết bị - Đồ dùng  Phần mềm  Thứ Năm, 12h:45 02-04-2020  » 
Cao học, MBA Đại học, cao đẳng TCCN, dạy nghề Nghề phổ thông Gia sư, dạy kèm HS

Từ khoá: [ .. ]

Kết quả tìm
  •   Tổng loại:
  •   Đối tượng:
  •   Loại tổ chức:
  •   Tỉnh / Thành phố:
Tìm kiếm Học gì - Ở đâu ? | Educare360
  Công nghệ - Kỹ.. Khoa học tự nhiên.. Khoa học Xã hội &..
Trang 1234567 Danh sách gồm: 7 trang, 152 mục (0.002 giây)
Chọn vào myList
 Lượt xem: 808
 Trao đổi: N/A
Tổ chức đào tạo nghiệp vụ lễ tân uy tín - cấp chứng chỉ nhanh
Đc: công ty Cổ phần giáo dục Thăng Long - 0983.239.875 - Chị Yến
Đăng ngày: 06-03-2015  Nguồn: thanhngoc  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 831
 Trao đổi: N/A
Đào tạo cấp nhanh chứng chỉ an toàn lao động
Đc: Công ty Cp đầu tư và phát triển nhân lực HT Việt Nam - Mss Thanh - 0963577281
Đăng ngày: 08-10-2014  Nguồn: thanhngoc  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 3,700
 Trao đổi: N/A
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hải Phòng
Đc: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hải Phòng -
Số 29, Đường UBND, Đằng Lâm,  Hải An, Hải Phòng - (031) 3.559.119 Website: http://www.teis.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 4,980
 Trao đổi: N/A
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng
Đc: Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng -
36 Hào Khê Cát Bi Hải An+41Cát Dài –TP Hải Phòng. Tel: (031) 3829344 + 3954344
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,619
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng
Đc: Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng -
Số 2, Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng - (031) 3.677.734; (031) 3.735.130 Website: http://www.hpcc.edu.vn/
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 3,203
 Trao đổi: N/A
Hệ TC trong trường CĐ nghề Thuỷ Sản Miền Bắc
Đc: Hệ TC trong trường CĐ nghề Thuỷ Sản Miền Bắc -
Số 804 đường Thiên Lôi, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,883
 Trao đổi: N/A
Hệ TC trong trường CĐ Cộng đồng Hải Phòng
Đc: Hệ TC trong trường CĐ Cộng đồng Hải Phòng -
Số 2, Nguyễn Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,519
 Trao đổi: N/A
Hệ TC trong trường CĐ Hàng Hải I
Đc: Hệ TC trong trường CĐ Hàng Hải I -
Số 2B, đường Đà Nẵng, P. Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,707
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong trường CĐ Công nghệ Viettronics
Đc: Hệ Trung cấp trong trường CĐ Công nghệ Viettronics -
118Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 3,149
 Trao đổi: N/A
TH Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng
Đc: TH Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng -
08 Trần Phú, TP. Hải Phòng
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 2,561
 Trao đổi: N/A
Hệ TC trong Trường CĐ Giao thông Vận tải Trung ương II
Đc: Hệ TC trong Trường CĐ Giao thông Vận tải Trung ương II -
Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,545
 Trao đổi: N/A
Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng
Đc: Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng -
Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng Tel: (0313) 3552322 Website: hct.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,650
 Trao đổi: N/A
Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng
Đc: Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng -
Số 159 Phương Khê, Đồng Hoà, Kiến An, Hải Phòng - (031) 3 544 628; 3 544 720 Tel: (031) 3 857.386 Website: Http://kythuatnghiepvuhp.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,416
 Trao đổi: N/A
Trường Trung cấp Nghiệp vụ Quản lý Lương thực - Thực phẩm
Đc: Trường Trung cấp Nghiệp vụ Quản lý Lương thực - Thực phẩm -
Phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng; Tel: (031) 3 861.400
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,285
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Thủy sản Miền Bắc
Đc: Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Thủy sản Miền Bắc -
Số 804, Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng - Tel: (031) 3 728.274
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,617
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Hàng hải 1
Đc: Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Hàng hải 1 -
Số 498 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng - (031) 3 766.739 Tel: (031) 3 766.739 Website: http://cdhh.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,294
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II
Đc: Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II -
Xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng - (031) 3 601.670 Tel: (031) 2225.490
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,244
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics
Đc: Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics -
Số 118 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng; Tel: (031) 3 726.899; 0984 163 163 Website: http://www.vietttronics.edu.vn
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,863
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong trường CĐ nghề Du lịch Hải Phòng
Đc: Hệ Trung cấp trong trường CĐ nghề Du lịch Hải Phòng -
số 08 Trần Phú, Ngô Quyền - Hải Phòng
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,252
 Trao đổi: N/A
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng
Đc: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng -
(Số 2/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng) Tel: (031) 3.568.595; 3.565.426.
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 3,206
 Trao đổi: N/A
Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng
Đc: Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng -
15/492 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng;Tel: (031) 3.851.365
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
Chọn vào myList
 Lượt xem: 1,341
 Trao đổi: N/A
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng
Đc: Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng -
Số 187, Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải Phòng - (031) 3.835.986
Đăng ngày: 08-11-2009  Nguồn: thi-ts  Khu vực: Hải Phòng
1234567
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ đăng tin
Tel: 0120.202.8093
**Chỉ dành hỗ trợ dịch vụ đăng tin và các chức năng web, nếu cần tìm hiểu về các khóa học xin đọc kỹ thông tin liên hệ của khóa đó.
LIÊN KẾT TÀI TRỢ
MỘT SỐ ĐỊA CHỈ UY TÍN
Toàn quốc
Trường dạy nghề nấu ăn Hà Nội xét tuyển vào học
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Tp Hồ Chí Minh
Bổ sung kỹ năng thiết kế đồ họa mùa corona
Đc: Tp Hồ Chí Minh
Toàn quốc
Học kinh doanh quán bánh mì, cách làm nước sốt bánh mì
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
Toàn quốc
Học nấu ăn ở đâu tốt nhất? Có cần bằng cấp không?
Đc: 0989434130  0989434130 Tel: 0948079040
  Về đầu trang Giới thiệu Website | Điều kiện sử dụng | Hướng dẫn | Đăng ký thành viên | Liên hệ